Obveze udomitelja

OBVEZE PRIVREMENOG UDOMITELJA

 1. Privremeni udomitelj dužan je brinuti o životinji prema Zakonu o zaštiti životinja te joj pružiti
  primjeren smještaj, hranu i vodu.
 2. Privremeni udomitelj dužan je prijaviti skloništu svaku sumnju na promjene u ponašanju ili
  oboljenje životinje.
 3. Ukoliko se povjerena životinja izgubi, privremeni udomitelj dužan je istog trena prijaviti
  nestanak iste te je aktivno tražiti.
 4. Privremeni udomitelj dužan je raditi na socijalizaciji životinje, a nezdruživost ili bezrazložnu
  agresiju prema ljudima ili drugim životinjama prijaviti skloništu.
 5. Ukoliko se radi o psima mlađima od tri mjeseca koji se nalaze kod privremenog udomitelja,
  privremeni udomitelj dužan je obavijestiti Sklonište da je nastupila dob za cijepljenje protiv
  bjesnoće. Sklonište će provesti tu mjeru o svome trošku.
 6. Ukoliko je pronađen udomitelj za privremeno smještenu životinju, privremeni udomitelj dužan
  je potencijalnim udomiteljima dati sve poznate podatke o životinji koja će se udomiti (ponašanje
  životinje, način reakcije životinje na druge ljude ili životinje, higijenske navike i slično).
 7. Za štete nastale nepropisnim postupanjem sa životinjom ili držanjem životinje bez nadzora
  odgovoran je privremeni udomitelj.
 8. Ukoliko se privremeni udomitelj ne pridržava odredbi ovog Ugovora, Sklonište može oduzeti
  povjerenu životinju, a o protuzakonitim radnjama će obavijestiti nadležnu inspekciju.
 9. Privremeni udomitelj uzima životinju na vlastitu odgovornost.
 10. Ukoliko privremeni udomitelj ne može trajno udomiti psa, dužan je tražiti stalnog udomitelja te
  o potencijalnom udomljavanju obavijestiti Sklonište koje će napraviti Ugovor i uvesti podatke u
  potreban sustav. 

 

OBVEZE STALNOG UDOMITELJA

 1. Udomiteljem se smatra osoba koja je potpisala Ugovor o udomljavanju (ili njegov
  opunomoćenik) i pridržava se Općih uvjeta tog Ugovora.
 2. Ugovorene stranke imaju pravo raskinuti Ugovor, ako se jedna od stranaka ne pridržava Ugovora
  i/ili Općih uvjeta priloženih uz Ugovor.
 3. Sklonište ima pravo raskinuti Ugovor ako se udomitelj ne pridržava dogovora o smještaju i/ili
  neprimjereno postupa sa životinjom:
  -drži je na lancu (suprotno prethodnom dogovoru)
  -ne štiti od hladnoće i vrućine
  -muči, tuče, ozljeđuje
  -nedovoljno i neprikladno hrani
  -koristi u borbama, lovu
  -ne izvodi redovito u šetnju
  -muči žeđu
  -ne nastoji socijalizirati
  -drži izoliranu od ljudi
 4. Udomitelj je dužan liječiti životinju u slučaju bolesti te je cijepiti protiv bjesnoće.
 5. Udomitelj je suglasan da djelatnici Skloništa i komunalni redari mogu nenajavljeno doći provjeriti pridržava li se udomitelj Ugovora i Općih uvjeta. 
 6. Sklonište i komunalni redari se obvezuju i imaju pravo redovito se raspitivati o udomljenoj životinji.
 7. U slučaju namjernog ozljeđivanja ili ubijanja životinje udomitelj snosi svaku prekršajnu i kaznenu odgovornost.
 8. Sklonište je dužno obavijestiti udomitelja o poznatom zdravstvenom stanju životinje koju daje na udomljavanje.
 9. Udomitelj ne smije dati eutanizirati životinju bez znanja Skloništa. U slučaju smrti životinje, udomitelj je dužan odmah obavijestiti Sklonište.
 10. Sklonište ne snosi troškove materijalne i druge štete koju životinja počini nakon potpisivanja Ugovora o udomljenju.
 11. Sklonište je dužno obavijestiti udomitelja o poznatom temperamentu i navikama životinje koju daje na udomljenje.
 12. Sklonište je dužno dati udomitelju upute o postupanju sa životinjom.
 13. Sklonište je na raspolaganju udomitelju kada god ima pitanja vezana za životinju koju je udomio.
 14. U slučaju da udomitelj ne može više zadržati životinju, dužan je o tome obavijestiti Sklonište i ne može je dati drugom udomitelju bez suglasnosti Skloništa.
 15. U slučaju da odluči vratiti životinju u Sklonište, udomitelj pri tome plaća novčanu naknadu u iznosu od 331,81 € + PDV (2.500,00 kn + PDV) u korist Skloništu.
 16. Udomitelj je dužan obavijestiti Sklonište o promjeni adrese stanovanja/boravka.
 17. Sklonište jamči čuvanje privatnih podataka udomitelja prema njegovoj želji.
 18. U slučaju spora koji ugovorene stranke ne bi mogle sporazumno riješiti, odgovoran je nadležni sud u Koprivnici.
 19. Ukoliko se udomljena životinja razboli u roku od petnaest dana nakon udomljenja, udomitelj može oboljelu životinju dovesti na pregled i liječenje u ambulantu stacionara za životinje gdje će životinja biti pregledana i po potrebi liječena na trošak skloništa.
 20. Ukoliko životinja pokaže u tom periodu i neke skrivene mane (agresivnost prema ljudima i životinjama ili neku drugu manu) može biti vraćena u sklonište