Pravila korištenja

Uvjeti korištenja

Internetska stranica Vau Vau Križevci u vlasništvu je Grada Križevaca koji omogućava korištenje usluga i sadržaja internetske stranice  te je regulirana ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem web stranice   i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni  (dalje u tekstu: Vau Vau Križevci) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene  i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem web stranice Vau Vau Križevci bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web stranice Vau Vau Križevci u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web stranice Vau Vau Križevci vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem web stranice Vau Vau Križevci ili bilo kojeg njenog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

Grad Križevci pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. 

Grad Križevci pridržava pravo promjene sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio web stranice Vau Vau Križevci, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. 

Grad Križevci pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web stranice Vau Vau Križevci u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničavanje pristupa web stranici Vau Vau Križevci te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Grad Križevci nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranice Vau Vau Križevci te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranice Vau Vau Križevci. Korištenjem sadržaja web stranice Vau Vau križevci, korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE 

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na web stranicama Vau Vau Križevci, uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet Grada Križevaca, osim kad je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Grada Križevaca. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjena.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) web stranice Vau Vau Križevci, Grad Križevci ima pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje web stranice Vau Vau Križevci.

KORIŠTENJE STRANICE  I NJOJ PRIDRUŽENIH STRANICA

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Grad Križevci ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

Grad Križevci zadržava pravo sprječavanja pristupa web stranicama s IP adresa korisnika s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima korištenja te s te osnove Grad Križevci neće snositi nikakvu odgovornost.